Home Page

Българска Асоциация По Рециклиране

Представяне

Българската асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 г.
под името Българска асоциация на търговците на метали (БАТМ), което
променя през 2004 г.

bar homepage 1

С Каква Цел е Създадена БАР?

Да представлява и защитава интересите на дружествата, които рециклират вторични суровини в България

Да води активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове

Да подпомага компаниите при разрешаването на правни, икономически, финансови, екологични, митнически и други казуси, възникнали в периода на членството им в организацията

Една от основните дейности на Асоциацията е повишаването на обществената осведоменост относно:

  • правилните начини за управление на материалите за рециклиране и събирането на отпадъци
  • йерархията в управлението на отпадъците
  • проектите и новостите в областта на кръговата икономика и екологичните политики и практики.

Българската асоциация по рециклиране (БАР) работи за екологичното и устойчиво управление на вторични суровини в България.

Дейността ни е насочена към това да подпомагаме членовете си в ефективното и отговорното изпълнение на работните им процеси.

bar goa 2l
rectangle 8 new

БАР допринася за повишаване на информираността на децата по екологични въпроси чрез използване на интерактивни средства, кампании и презентации.

Като член на Българския институт за стандартизация, който е националният орган за стандартизация в Република България, БАР участва в техническите комитети за разработване на стандарти за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), излезли от употреба гуми и др.

БАР допринася за повишаване на информираността на децата по екологични въпроси чрез използване на интерактивни средства, кампании и презентации.

Като член на Българския институт за стандартизация, който е националният орган за стандартизация в Република България, БАР участва в техническите комитети за разработване на стандарти за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), излезли от употреба гуми и др.

БАР е член на работна група Околна среда и на национално равнище участва в разработването на национални позиции, свързани с европейското законодателство и политики, като законодателния пакет на ЕС за кръгова икономика.

  • обучения и семинари за обмяна на опит и взаимодействие в сектора за управление на отпадъците, екологията и кръговата икономика в страната и в Европа.
  • обществени обсъждания, свързани с разработването или с необходимостта от разработване на законови и подзаконови нормативни актове в сектора на отпадъците.
  • обучения и семинари за обмяна на опит и взаимодействие в сектора за управление на отпадъците, екологията и кръговата икономика в страната и в Европа.

Заети лица в
сектор рециклиране

18 000 Души

Изнесен скрап за рециклиране

770 000
Тона Годишно

Рециклиран скрап в страната

940 000
Тона Годишно

krib link
euric link
bcci link
bia-bg link
bir.org link
eurometrec logo

Последни Новини

sofiiski forum cover

Председателят на Българска асоциация по рециклиране г-н Борислав Малинов взе участие в Софийски икономически форум IV

Председателят на Управителния Съвет на Българска асоциация по рециклиране г-н Борислав Малинов участва в панел „Кръгова икономика, промяна на климата и управление на отпадъците“ на Софийски…

Прочети повече >
Forward Green 2023

Българска асоциация по рециклиране взе участие в първото международно изложение за кръгова икономика, енергетика и строителство “Forward Green 2023“

Българска асоциация по рециклиране участва в първото международно изложение за кръгова икономика, енергетика и строителство „Forward Green 2023“, което се проведе от 8 до 10 юни…

Прочети повече >
Borislav Malinov

Борислав Малинов: В България събираме повече, но рециклираме по-малко отпадъци спрямо средното в ЕС

„Когато говорим за рециклиране първо тези отпадъци трябва да ги съберем и чак тогава да ги оползотворим. По отношение на събирането България се представя много добре…

Прочети повече >